Įeiti
Publikuota: 2019.06.26. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo


Atsižvelgiant į  Energetikos įstatymo pakeitimus, kurie numato pareigą Komisijai* nuo 2019 m. liepos 2 d. vykdyti leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo funkciją (šiuo metu – savivaldybių administracijos), Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai:

• deklaracijos formą apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti;

• prašymo formas išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą;

• leidimų formas verstis prekyba naftos produktais.

PROJEKTAI paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Įvertinus itin trumpą terminą parengti bei patvirtinti reikiamus Energetikos įstatymo pakeitimo įgyvendinamuosius teisės aktus, prašome pastabas ir pasiūlymus teikti skubos tvarka iki 2019 m. birželio 27 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

 

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

 

* Nuo 2019-07-01 – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.