Įeiti
Publikuota: 2019.06.06. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo


Komisija, siekdama iš reguliuojamų ūkio subjektų gauti išsamią informaciją, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• kadangi elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius atlieka garantinio tiekimo funkciją, siūloma numatyti, kad Elektros energijos skirstymo veiklos ataskaitoje būtų teikiama informacija ir apie elektros energijos garantinį tiekimą;
• atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 1 d. prie visuomeninio elektros energijos tiekėjo UAB „Lietuvos energijos tiekimas" prijungiamas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas – Energijos tiekimas UAB, siūloma Elektros energijos tiekimo veiklos ataskaitoje papildomai teikti informaciją apie buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją reguliuojamomis kainomis, parduotą elektros energijos kiekį, gautas pajamas bei tokių vartotojų skaičiaus pokytį.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. birželio 20 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".