Įeiti
Publikuota: 2019.06.10. Atnaujinta:

Keičiasi Sankcijų skyrimo taisyklės


Komisija, siekdama užtikrinti efektyvią reguliuojamų ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę bei mažinti administracinę naštą, pakeitė Sankcijų skyrimo taisykles

Esminiai pakeitimai:

• įtvirtinta, kad ūkio subjekto pirmieji veiklos metai pradedami skaičiuoti nuo licencijos, leidimo, atestato išdavimo dienos ir (ar) Komisijai nustačius valstybės reguliuojamas kainas;

• numatyta, kad jog ūkio subjektams už pirmaisiais veiklos metais padarytą pažeidimą neskiriamos sankcijos, išskyrus atvejus, kai:

- ūkio subjektas padaro Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 nuostatų pažeidimus dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;

- dėl padaryto pažeidimo atsirado sunkių padarinių ir (ar) esminės žalos kitų asmenų interesams;

- ūkio subjektas tęsė pažeidimą, nepaisydamas Komisijos nurodymo nutraukti neteisėtą veiklą;

- pakartotinai padarė pažeidimą, dėl kurio Komisija ūkio subjektą buvo įspėjusi per paskutinius 12 mėnesių.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 10 d. posėdžio medžiaga galite čia.