Įeiti
Publikuota: 2019.06.12. Atnaujinta:

Birželio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


Vidutinė šilumos kaina

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina birželio mėn. yra 4,37 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su gegužės mėn., mažėja 6,22 proc. Per metus (nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2019 m. birželio mėn.) vidutinė šilumos kaina mažėjo 3,74 proc.

Birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., dėl pigiau įsigytų gamtinių dujų bei atpigusio biokuro AB „Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 20,24 proc. (1,01 ct/kWh be PVM), UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams – 13,49 proc. (0,58 ct/kWh be PVM).

UAB „Tauragės šilumos tinklai" baigus grąžinti vartotojams dėl kuro įsigijimo sąnaudų susidariusį skirtumą (12 mėn. buvo taikoma 0,39 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija), birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., šilumos kaina didėja 7,93 proc. (0,36 ct/kWh be PVM).

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2019 metais (atsisiųskite)

 

Kuro kainos

Į 2019 m. birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. balandžio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 138,60 Eur/tne yra 24,30 proc. mažesnė nei į gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. kovo mėn. biokuro kaina (183,10 Eur/tne). Į birželio mėn. šilumos kainą įskaičiuota vidutinė gamtinių dujų kaina (442,24 Eur/tne), palyginus su į gegužės mėn. šilumos kainą įskaičiuota (469,67 Eur/tne), mažėja 5,80 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Didieji miestai

Tarp penkių didžiųjų miestų birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka Klaipėdos, daugiausiai – Panevėžio gyventojai.

Palyginus su gegužės mėn., birželio mėn. AB ,,Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 20,24 proc. (2019 m. birželio mėn., palyginus su 2018 m. birželio mėn., kaina mažėjo 6,79 proc.), AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams birželio mėn., lyginant su gegužės mėn., šilumos kaina mažėja 8,01 proc. (2019 m. birželio mėn., palyginus su 2018 m. birželio mėn., kaina mažėjo 6,73 proc.), AB „Kauno energija" vartotojams šilumos kaina mažėja 4,63 proc. (2019 m. birželio mėn., palyginus su 2018 m. birželio mėn., kaina mažėjo 3,05 proc.), AB „Klaipėdos energija" vartotojams šilumos kaina mažėja 4,63 proc. (2019 m. birželio mėn., palyginus su 2018 m. birželio mėn., kaina mažėjo 24,45 proc.), AB „Panevėžio energija" vartotojams – 0,56 proc. (2019 m. birželio mėn., palyginus su 2018 m. birželio mėn., kaina mažėjo 4,53 proc.).

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh be PVM (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos Lietuvoje

Birželio mėn. mažiausia šilumos kaina yra AB „Klaipėdos energija" aptarnaujamiems vartotojams (3,37 ct/kWh su PVM), didžiausia – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujamiems vartotojams (9,07 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 88 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės).

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. Šilumos kainos 2019 m. birželio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 

Kuro struktūra

Skaičiuojant 2019 m. birželio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2019 m. balandžio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių biržoje įsigyto kuro kaina, yra ribojamos Komisijos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos Komisijos tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šiluma kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

Nuo 2010 m. gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2018 m., palyginti su 2017 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 0,58 procentinio punkto – nuo 36,58 proc. iki 36,0 proc., o biokuro dalis augo 0,66 procentinio punkto – nuo 58,75 proc. iki 59,41 proc. 2019 m. birželio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudarė 66,40 proc., gamtinės dujos – 31,05 proc.

5 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2014–2019 m. (atsisiųskite)