Įeiti
Publikuota: 2019.06.27. Atnaujinta:

Komisija įvertino vandentvarkos įmonių 2018 m. finansinį pajėgumą


Komisija, atlikusi 59 licencijuojamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių 2018 m. finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad 7 ūkio subjektų finansinis pajėgumas nėra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti, t. y. mažesnis nei nustatyta žemutinė reikšmė – 1,58.

Komisija įpareigojo UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ per 40 kalendorinių dienų pateikti paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2019 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

Komisija, vykdydama licencijuojamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos priežiūrą, finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau kaip kartą per metus.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.