Įeiti
Publikuota: 2019-06-27. Atnaujinta:

Atliktas šilumos sektoriaus įmonių 2018 m. finansinio pajėgumo vertinimas


Komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas bei kokybiškas paslaugas, atliko 42 šilumos sektoriaus įmonių 2018 m. finansinio pajėgumo vertinimą ir konstatavo, kad 4 ūkio subjektų finansinis pajėgumas nėra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti, t. y. mažesnis nei nustatyta žemutinė reikšmė – 1,64 (2017 m. – 1,58).

Komisija įpareigojo UAB „Birštono šiluma“, UAB „Pakruojo šiluma“, UAB „Šakių šilumos tinklai“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ per 40 kalendorinių dienų pateikti paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2019 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

Komisija reguliuojamą veiklą vykdančių šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau nei kartą per metus.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.