Įeiti
Publikuota: 2019.06.18. Atnaujinta:

Teismas: Komisijos sprendimas dėl šilumos kainų sumažinimo UAB „Vilniaus energija“– teisėtas


Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Komisijos ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą dėl naudos pasidalinimo su vartotojais, investavus į ekonomaizerį, dėl kurio buvo sutaupoma dalis kuro, 2019 m. birželio 14 d. nutartimi antrą kartą patvirtino, kad Komisijos sprendimas sumažinti šilumos tiekimo sąnaudas daugiau nei 0,4 mln. Eur yra teisėtas.

UAB „Vilniaus energija“ skundė Komisijos sprendimus dėl to, kad, atlikus neplaninį bendrovės patikrinimą, buvo konstatuota: net ir tuo atveju, jei, nesuderinus su Komisija ir savivaldybe, o bendrovės sprendimu investuojama į efektyvius įrenginius, atsipirkus šiai investicijai, gaunama nauda turi būti dalinamasi su vartotojais.

Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirtino, kad Komisija, priimdama sprendimą, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, atliko detalius ir pagrįstus skaičiavimus, nustatydama ekonomaizerio atsipirkimą, todėl nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo naikinti minėtą sprendimą – UAB „Vilniaus energija“ skundas atmestas kaip nepagrįstas.

Komisija laikosi pozicijos, kad, atsipirkus investicijai į ekonomaizerį, nebuvo pagrindo UAB „Vilniaus energija“ gauti papildomą ekonominę naudą šilumos vartotojų sąskaita. Todėl buvo priimtas sprendimas mažinti vilniečiams šilumos kainą daugiau nei 0,4 mln. Eur suma, t. y. 0,02 ct/kWh  nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2017 m. balandžio mėn.