Įeiti
Publikuota: 2019.06.13. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą


Siekiant užtikrinti objektyvias, skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais, Komisija suderino AB„Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą.

 

Aprašas keičiamas dėl esminių Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo pakeitimų, taip pat naujo AEI  skatinamojo modelio koncepcijos –2019 m. rugsėjo 2 d. Komisija organizuos pirmąjį technologiškai neutralų aukcioną elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams. 

 

„Komisijos sprendimas derinti AB „Litgrid“ pateiktą Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą priimtas išdiskutavus su visais rinkos dalyviais, radus racionalius, kartais kompromiso reikalaujančius sprendimus. Tikimės, kad visiems rinkos dalyviams taikomos objektyvios sąlygos paskatins steigtis naujus „žaliosios“ elektros energijos gamintojus“, – sako Komisijos pirmininkė Inga Žilienė.

 

Esminiai pasikeitimai rinkos dalyviams:

• gamintojams, dalyvaujantiems atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų aukcione, suteikiamos vienodos teisės rezervuoti tinklo galią ir pralaidumus, taip pat keičiasi rezervuotų tinklo galių ir pralaidumų aukciono laimėtojams skirstymo tvarka;

• nuo šiol perdavimo tinklų operatorius gamintojui išduotas išankstines prijungimo sąlygas galės keisti tik nurodydamas objektyvias keitimo priežastis (aplinkybes, kurių operatorius negalėjo numatyti, pvz., force major ar pan.);

• elektrinę pastatęs ar įrengęs asmuo turės apmokėti faktines įrenginių prijungimo prie tinklo išlaidas.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 12 d. posėdžio medžiaga galite čia.