Įeiti
Publikuota: 2019.06.13. Atnaujinta:

Kaip grąžinama permoka už elektros energiją, jei atsiskaitoma pagal vidutinį suvartojimą?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ginčą, pasisakė, jog tais atvejais, kai vartotojas už elektros energiją moka pagal vidutinį suvartojimą ir susidaro skirtumas tarp apmokėto ir faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio, bendrovė turi nedelsdama atlikti perskaičiavimą ir grąžinti vartotojui permoką.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad už jam priklausančiame objekte suvartotą elektros energiją atsiskaito pagal vidutinį suvartojimą. 2017 m. dėl vykdytų statybos darbų vidutinis elektros energijos suvartojimas gerokai išaugo. Pasibaigus statybos darbams, 2018 m. balandžio mėn., vartotojas informavo bendrovę, kad faktinis apskaitos rodmuo ženkliai skiriasi nuo apskaičiuoto pagal vidurkį ir paprašė grąžinti susidariusią permoką. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ šio prašymo netenkino ir delsė atlikti perskaičiavimą iki 2019 m. Tačiau vartotojas nesutinka ir su bendrovės apskaičiuota permoka, kuri, jo teigimu, yra per maža ir turėtų būti grąžinta su delspinigiais.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad nepaisant to, jog UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ nepagrįstai delsė ir nevertino vartotojo teikiamų duomenų apie faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį, susidariusi permoka vartotojui buvo apskaičiuota teisingai ir ši suma privalo būti grąžinta. Tuo tarpu vartotojo reikalavimas dėl delspinigių yra nepagrįstas, kadangi tarp ginčo šalių nebuvo pasirašytas susitarimas dėl netesybų (įskaitant delspinigių apskaičiavimo tvarką ir dydį).