Įeiti
Publikuota: 2019.04.16. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo


Komisija, siekdama užtikrinti rinkos dalyviams objektyvias, skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais, teikia viešajai konsultacijai AB „Litgrid" parengtą Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą.

Esminės nuostatos:
• keičiasi elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo bei ketinimų protokolo galios netekimo pagrindai;
• palyginus su galiojančiu Ketinimų protokolu, keičiama elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimo tvarka numatant, kad elektrinę pastatęs ar įrengęs asmuo apmoka visas (o ne dalį) faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas;
• prievolių užtikrinimo procedūra papildyta numatant prievolių užtikrinimo pateikimo ir galiojimo terminą, Ketinimų protokolo nutraukimo galimybę nevykdant prievolių užtikrinimui keliamų reikalavimų;
• naujas reikalavimas gamintojams – pateikti Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad teritorijose, kur planuojama statyti vėjo elektrines, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines;
• kiti pakeitimai.

PROJEKTAS paskelbtas Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. balandžio 23 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".