Įeiti
Publikuota: 2019.04.18. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas


Komisija vienašališkai nustatė UAB „Jurbarko vandenys", UAB „Kalvarijos komunalininkas"  ir UAB „Molėtų vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, nes savivaldybių tarybos per 30 kalendorinių dienų nepatvirtino konkrečių paslaugų kainų vartotojams. Komisijos vienašališkai nustatytos kainos įsigalios 2019 m. birželio 1 d.

Komisija perskaičiuotas UAB „Jurbarko vandenys" paslaugų kainas vartotojams suderino 2019 m. vasario 28 d. posėdyje. Jurbarko rajono savivaldybės taryboje klausimas dėl paslaugų kainų nustatymo buvo svarstomas 2019 m. kovo 28 d., tačiau Komisijos suderintoms kainoms nepritarta. 

UAB „Molėtų vanduo" perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos buvo suderintos Komisijos 2019 m. vasario 14 d. posėdyje. Molėtų rajono savivaldybės taryba naujoms kainoms nepritarė ir sprendimo nepriėmė.

UAB „Kalvarijos komunalininkas" paslaugų kainos buvo suderintos Komisijos 2019 m. vasario 8 d. posėdyje. Kalvarijos savivaldybės taryba taip pat nepriėmė sprendimo.

Šiais metais Komisija vienašališkai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nustatė 9 įmonėms, pernai buvo priimta 14 vienašališkų sprendimų.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.