Įeiti
Publikuota: 2019.04.18. Atnaujinta:

Keičiasi Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodika


Komisija, siekdama vienodo teisinio reglamentavimo – Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje 2018 m. spalio 5 d. pakeitimu įtvirtinti nauji vartotojų skirstymo į pogrupius rėžiai, pakeitė Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodiką.

Esminiai pasikeitimai: 

• prijungimo įkainiai atskirai bus skaičiuojami buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 300 m3 gamtinių dujų per metus (anksčiau buvo iki 500 m3), ir daugiau kaip 300 m3 gamtinių dujų per metus (anksčiau buvo daugiau kaip 500 m3);

• numatyta, kad tais atvejais, jei dujų įmonių, aptarnaujančių mažiau nei 100 tūkst. vartotojų,  prijungimo įkainiui nustatyti  teikiami duomenys yra susiję su tuo metu vykdomo kvartalo dujofikavimu, teikiami duomenys turi apimti viso kvartalo dujofikavimo duomenis (būtinas investicijas, potencialų vartotojų skaičių, reikalingą nutiesti dujotiekio ilgį).

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.