Įeiti
Publikuota: 2018.10.29. Atnaujinta:

ACER ir CEER pristatė 2017 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitą


CEER_pav.jpgIš Europos Sąjungos (ES) šalių nacionalinių reguliavimo institucijų sudaryta Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) pristatė visuomenei 2017 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitą (angl. Market Monitoring Report).

Jau septintus metus skelbiamas leidinys apžvelgia pagrindinius ES šalių elektros ir gamtinių dujų rinkų plėtros rodiklius, didžiausią dėmesį skiriant didmeninėms ir mažmeninėms rinkoms bei vartotojų apsaugos klausimams.

Ataskaitoje analizuojami Europos gamtinių dujų biržų veiklos rodikliai, tinklų kodeksų įgyvendinimo pažanga. Nors Baltijos regionas vis dar priskiriamas prie besivystančių gamtinių dujų rinkų (angl. incipient hub), teigiamai yra vertinami rinkos integracijos procesai ir Lietuvos biržos prekybos aikštelės išplėtimas į Latviją, Estiją. Pažymima, jog tolesnei rinkos integracijai svarbūs tokie projektai, kaip Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas, ateities dujų jungtys tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) bei Estijos ir Suomijos (Baltic Connector).

Elektros energetikos sektoriuje Europos lygiu vis dar neefektyviai išnaudojami tarpvalstybinių elektros jungčių pajėgumai, kurie įvardijami kaip esminis barjeras rinkos integracijos procesui.

Mažmeninių rinkų bei vartotojų apsaugos klausimams skirtoje ataskaitos dalyje analizuojamos pažeidžiamų vartotojų apsaugos priemonės, prieiga prie informacijos, išmaniosios apskaitos diegimo pažanga, rodikliai, susiję su skundų bei prašymų nagrinėjimu.

Susipažinti su ataskaita galima čia.