Įeiti
Publikuota: 2018.09.07. Atnaujinta:

Ūkio subjektams – nauja metodinės pagalbos rubrika


Komisija, apibendrinusi dažniausiai ūkio subjektų, vykdančių veiklą elektros, gamtinių dujų, šilumos ir vandens sektoriuose, teikiamus paklausimus dėl reguliuojamos veiklos sąlygų, interneto svetainėje www.regula.lt parengė atskirą skiltį „Metodinė pagalba".

Taip siekiama mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, užtikrinti efektyvesnį bei operatyvesnį informacijos gavimą.

Ūkio subjektai, pasirinkę jiems aktualų sektorių, skiltyje „Metodinė pagalba" gali greitai ir patogiai rasti atsakymus į įvairius, su reguliuojama veikla susijusius klausimus, taip pat rekomendacijas dėl korektiško duomenų pateikimo, Komisijai vykdant ūkio subjektų priežiūrą. Šilumos sektoriuje klausimai-atsakymai atskirai pateikiami centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms ir nepriklausomiems šilumos gamintojams.

Komisija, atsižvelgdama į aktualius teisės aktų pasikeitimus, rinkos dalyvių poreikius, nuolat atnaujins ir papildys skiltyje „Metodinė pagalba" teikiamą informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad skiltyje „Metodinė pagalba" teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.