Įeiti
Publikuota: 2018.09.19. Atnaujinta:

Pristatome gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


Kviečiame susipažinti su svarbiausiais 2018 m. I pusm. gamtinių dujų sektoriaus importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo rodikliais, taip pat prekyba biržoje ir atliktomis investicijomis (ataskaitą atsisiųskite).

Esminiai 2018 m. I pusm. įvykiai gamtinių dujų sektoriuje:

Importas ir eksportas
• Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2018 m. I pusmetį importavo 12.733 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,98 proc. mažiau nei 2017 m. I pusmetį.
• Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 117.441 mln. Eur. ir, palyginti su 2017 m. I pusmečiu, buvo 0,67 proc. didesnės.
• Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2018 m. I pusmetį buvo 20,82 Eur/MWh, arba 3,58 proc. didesnė nei 2017 m. I pusmetį.
• 2018 m. I pusmetį gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 14.725 GWh ir, palyginti su 2017 m. I pusmečiu, didėjo 14,08 proc. Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams mažėjo 3,52 proc., t. y. nuo 12.834 GWh iki 12.383 GWh. Per 2018 m I pusmetį perdavimo sistema buvo transportuota 27.108 GWh gamtinių dujų, t. y. 5,31 proc. daugiau nei 2017 m. I pusmetį.
• 2018 m. I pusmetį gamtinės dujos buvo tiekiamos ne tik Lietuvos Respublikoje veikiantiems ir gamtines dujas naudojantiems vartotojams. Į kitas Europos Sąjungos šalis buvo eksportuota 804 GWh gamtinių dujų.

Perdavimas, skirstymas ir skystinimas
• 2018 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 17 mln. Eur ir buvo 28,32 proc. mažesnės nei 2017 m. I pusmetį.
• 2018 m. I pusmetį paskirstyta 4.257 GWh gamtinių dujų, t. y. 5,21 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
• Skirstymo veiklos pajamos 2018 m. I pusmetį sudarė 23,74 mln. Eur ir, palyginti su 2017 m. I pusmečiu, buvo 20,60 proc. mažesnės.
• Vykdydamas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklą, Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius 2018 m. I pusmetį išdujino 4.397 GWh gamtinių dujų, t. y. 6,50 proc. mažiau nei 2017 m. I pusmetį ir gavo 32 mln. Eur pajamų, arba 6,96 proc. mažesnes pajamas nei 2017 m. I pusmetį. Nurodytu laikotarpiu SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius perkrovė 74,55 GWh suskystintų gamtinių dujų, t. y. 55 proc. mažiau nei 2017 m. I pusmetį ir gavo 85 tūkst. Eur pajamų, arba 55 proc. mažesnes pajamas nei 2017 m. I pusmetį.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2018 m. I pusmetį, palyginti su 2017 m. I pusmečiu, parduodamų gamtinių dujų kiekis sumažėjo 0,65 proc., t. y. nuo 9.694 GWh iki 9.630 GWh.
• Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2018 m. I pusmetį gavo 77 mln. Eur pajamų, arba 37 mln. Eur daugiau nei 2017 m. I pusmetį.
• 2018 m. I pusmetį UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje buvo parduota 696 GWh gamtinių dujų, t. y. beveik 37 kartus daugiau nei 2017 m. I pusmetį.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 4.537 GWh gamtinių dujų, t. y. 7,33 proc. mažiau nei 2017 m. I pusmetį. Tiekimas nebuitiniams vartotojams mažėjo 11,71 proc., o buitiniams vartotojams didėjo 7,23 proc., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
• Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2018 m. pusmetį gavo 130 mln. Eur pajamų ir, palyginti su 2017 m. I pusmečiu, šios pajamos buvo 6,52 proc. didesnės.
• 2018 m. I pusmetį Lietuvos Respublikoje buvo suvartota 11.579 GWh gamtinių dujų, t. y. 9,57 proc. mažiau nei 2017 m. I pusmetį.

Investicijos
• 2018 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatorius investavo 5,8 mln. Eur, skirstymo sistemos operatoriai investavo 18 mln. Eur. Gamtinių dujų tiekimo licencijas turinčios įmonės analizuojamu laikotarpiu atliko investicijų už 140 tūkst. Eur.

Komisija rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.