Įeiti
Publikuota: 2018.03.06. Atnaujinta:

Susipažinkite su gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita


Kviečiame susipažinti su svarbiausiais 2017 m. II pusm. gamtinių dujų sektoriaus importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo rodikliais, taip pat prekyba biržoje ir atliktomis investicijomis (ataskaitą atsisiųskite).

Esminiai 2017 m. II pusm. įvykiai gamtinių dujų sektoriuje:
Importas ir eksportas
• 2017 m. II pusm. importuota 14.262 GWh gamtinių dujų, t. y. 24,69 proc. daugiau nei 2016 m. II pusm., importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 125.350 mln. Eur. ir, palyginti su 2016 m. II pusm., buvo 26,1 proc. didesnės. Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2017 m. II pusm. buvo 17,58 Eur/MWh, arba 1,56 proc. didesnė nei 2016 m. II pusm.
• 2017 m. II pusm. gamtinės dujos buvo tiekiamos ne tik Lietuvos vadotojams – į kitas Europos Sąjungos šalis buvo eksportuota 2.524 GWh gamtinių dujų.

Perdavimas, skirstymas ir skystinimas
• 2017 m. II pusm. gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 12.756 GWh ir, palyginti su 2016 m. II pusm., didėjo 5,44 proc. Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams didėjo 3,63 proc., t. y. nuo 11.055 GWh iki 11.456 GWh.
• Per 2017 m II pusm. perdavimo sistema buvo transportuota 24.212 GWh gamtinių dujų, t. y. 4,57 proc. daugiau nei 2016 m. II pusm., perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 22 mln. Eur ir buvo 9,1 proc. mažesnės nei 2016 m. II pusm.
• 2017 m. II pusm. paskirstyta 3.408 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,74 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., skirstymo veiklos pajamos sudarė beveik 24 mln. Eur ir, palyginti su 2016 m. II pusm., buvo 13,73 proc. mažesnės.
Skystinimo sistemos operatorius 2017 m. II pusm. išdujino 7.658 GWh gamtinių dujų ir gavo 33 mln. Eur pajamų iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo veiklos. 2017 m. SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius pradėjo vykdyti SGD perkrovos veiklą. Per 2017 m. II pusm. SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius gavo 136 tūkst. Eur pajamų iš SGD perkrovos veiklos.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Lietuvos didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2017 m. II pusm., palyginti su 2016 m. II pusm., dvišalių sutarčių pagrindu parduodamų gamtinių dujų kiekis didėjo 7,76 proc., t. y. nuo 8.549 GWh iki 9.213 GWh.
• Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2017 m. II pusm. gavo beveik 39 mln. Eur pajamų, arba 3 mln. Eur mažiau nei 2016 m. II pusm.
• Nuo 2017 m. liepos 1 d. pradėjo veikti gamtinių dujų biržos UAB „GET Baltic" įsteigtos prekybos aikštelės Latvijoje ir Estijoje. 2017 m. II pusm. UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje buvo parduota 419 GWh gamtinių dujų, t. y. 90,82 proc. daugiau nei 2016 m. II pusm.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Lietuvos mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 3.240 GWh gamtinių dujų, t. y. 0,43 proc. daugiau nei 2016 m. II pusm. Tiekimas nebuitiniams vartotojams didėjo 0,45 proc., buitiniams vartotojams – 0,38 proc., palyginti su 2016 m. metų tuo pačiu laikotarpiu.
• Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2017 m. II pusm. gavo beveik 98 mln. Eur pajamų ir, palyginti su 2016 m. II pusm., šios pajamos buvo 19,21 proc. didesnės.
• 2017 m. II pusm. Lietuvoje buvo suvartota 10.200 GWh gamtinių dujų, t. y. 6,63 proc. mažiau nei 2016 m. II pusm.

Investicijos
• 2017 m. II pusm. perdavimo sistemos operatorius įgyvendino investicijų už beveik 10 mln. Eur, skirstymo sistemos operatoriai – 25 mln. Eur, gamtinių dujų tiekimo licencijų turėtojai – 94 tūkst. Eur.

Komisija rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.