Įeiti
Publikuota: 2018.12.28. Atnaujinta:

Keičiasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
• gamtinių dujų pakartotinio dujinimo ir gamtinių dujų skirstymo veiklose vietoje kainų viršutinių ribų reguliavimo bus taikomas pajamų viršutinių ribų reguliavimas;
• atsisakoma paskirtojo tiekėjo suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo kainos reguliavimo ir SGD būtinojo kiekio pardavimo kainos nustatymo;
• nustatyta tvarka, kaip paskirtajam tiekėjui kompensuojamos patiriamos technologinės sąnaudos;
• keičiamas SGD tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos skaičiavimas: į saugumo dedamąją bus įtraukiamos paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstos sąnaudos, t. y.:
- sąnaudos, susidariusios dėl skirtumo tarp paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimo kainos ir Komisijos nustatytos vidutinės faktinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos, skaičiuojant ataskaitinio laikotarpio kiekvieno mėnesio išdujintą ir (ar) perkrautą SGD būtinojo kiekio dalį;
- būtinojo kiekio sąnaudos technologinėms reikmėms;
- SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos.
• numatyta, kad paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, technologinių sąnaudų bei vartojimo pajėgumų skirtumo už praėjusius laikotarpius, taip pat bus įvertinamas skaičiuojant saugumo dedamąją.

Metodikos pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.