Įeiti
Publikuota: 2018.12.11. Atnaujinta:

Gruodžio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gruodžio mėn. yra 5,37 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su lapkričiu, didėja 3,47 proc. Per metus (nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn.) vidutinė šilumos kaina didėjo 5,71 proc.

Gruodžio mėn., palyginus su lapkričiu, dėl pigiau įsigytos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų UAB „Fortum Joniškio energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 2,03 proc. (0,14 ct/kWh be PVM).

Dėl brangusio biokuro UAB „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kaina gruodį, palyginus su lapkričiu, didėja 13,73 proc. (0,78 ct/kWh be PVM), UAB „Palangos šilumos tinklai" – 12,43 proc. (0,66 ct/kWh be PVM), UAB „Šakių šilumos tinklai" – 11,85 proc. (0,73 ct/kWh).

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2018 metais (atsisiųskite)


Gruodžio mėn. šilumos kainos didėjimą didžiuosiuose ir kituose miestuose lėmė biokuro kainų augimas. Į 2018 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2018 m. spalio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 212,23 Eur/tne yra 20,6 proc. didesnė nei į lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė rugsėjo mėn. biokuro kaina (175,98 Eur/tne). Į 2018 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota gamtinių dujų (žaliavos) kaina – 22,88 Eur/MWh yra 0,75 proc. didesnė, palyginus su ankstesnio mėn. dujų kaina (22,71 Eur/MWh). 2 pav. pateikiame kuro kainų dinamiką.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Tarp penkių didžiųjų miestų gruodžio mėn. už šilumą mažiausiai moka Šiaulių, daugiausiai – Panevėžio gyventojai.

Palyginus su lapkričio mėn., gruodžio mėn. AB ,,Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėjo 10,49 proc. (2018 m. gruodžio mėn., palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., kaina didėjo 8,22 proc.), AB ,,Panevėžio energija" vartotojams kaina didėjo 7,79 proc. (2018 m. gruodžio mėn., palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., kaina didėjo 8,41 proc.), AB „Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams gruodžio mėn. šilumos kaina padidėjo 4,03 proc. (2018 m. gruodžio mėn., palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., kaina mažėjo 5,77 proc.*), AB ,,Klaipėdos energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėjo 1,5 proc. (2018 m. gruodžio mėn., palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., kaina didėjo 4,64 proc.**), AB ,,Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams gruodžio mėn. šilumos kaina didėjo 0,2 proc. (2018 m. gruodžio mėn., palyginus su 2017 m. gruodžio mėn., kaina didėjo 9,78 proc.).

*Komisijos nustatyta nauja AB „Kauno energija" bazinė šilumos kaina – bendrovė ją taiko nuo 2018 m. gruodžio 1 d.
**
Komisijos vienašališku sprendimu nustatyta nauja AB ,,Klaipėdos energija" bazinė šilumos kaina bus taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh be PVM (atsisiųskite)

 

* Projekcinė šilumos kaina, apskaičiuota pagal Komisijos 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. O3E-411 vienašališkai nustatytas šilumos kainos dedamąsias..

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

Gruodžio mėn. mažiausia šilumos kaina yra Utenoje (4,34 ct/kWh su PVM), didžiausia – Biržų rajone (9,97 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 88 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl realizuojamos šilumos kiekio sumažėjimo.

4 pav. Šilumos kainos 2018 m. gruodžio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 

Skaičiuojant 2018 m. gruodžio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2018 m. spalio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių biržoje įsigyto kuro kaina, yra ribojamos Komisijos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos Komisijos tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šiluma kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

Nuo 2010 m. gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2017 m., palyginti su 2016 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 6,72 procentinio punkto – nuo 43,30 proc. iki 36,58 proc., o biokuro dalis augo 8,95 procentinio punkto – nuo 49,80 proc. iki 58,75 proc. 2018 m. gruodžio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudarė 60,19 proc., gamtinės dujos – 35,20 proc.

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų žaliavos kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2014–2018 m. (atsisiųskite)