Įeiti
Publikuota: 2017.02.24. Atnaujinta:

Susitikime su Lietuvos auditorių rūmų nariais aptarti reguliuojamos apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo klausimai


KoP2230204.JPGmisija, įvertinusi ūkio subjektų kasmet teikiamas reguliuojamos veiklos ataskaitas, kurias tikrina nepriklausomi auditoriai, įvardijo dažniausiai pasitaikančius sąnaudų paskirstymo neatitikimus teisės aktų reikalavimams ir pateikė rekomendacinius siūlymus Lietuvos auditorių rūmų nariams. Susitikimas Komisijoje vyko 2017 m. vasario 23 d.

Daugiausia dėmesio buvo skiriama šilumos sektoriaus įmonėms, kurios pagal naujus reikalavimus audituotas ataskaitas Komisijai teikia antrus metus. Komisijos specialistai identifikavo, kokiais atvejais pajamos, sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai neteisingai priskiriami vienai ar kitai veiklai ir tai iliustravo konkrečiais pavyzdžiais, kad ateityje panašių netikslumų būtų išvengta. Auditoriai, audituojantys Komisijos reguliuojamų ūkio subjektų veiklą, taip pat pasidalino problemomis, su kuriomis susiduria audituodami įmonių ataskaitas.

Organizuojant tokius susitikimus siekiama užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą, kad Komisijai, kaip ekonominiam reguliuotojui, teikiamos audituotos įmonių ataskaitos būtų kuo tikslesnės, atitiktų teisės aktuose įtvirtintą apskaitos atskyrimą ir sąnaudų priskyrimą Komisijos reguliuojamose veiklose.

Tai nėra pirmas Komisijos specialistų susitikimas su Lietuvos auditorių rūmų atstovais. 2016 m. pabaigoje buvo aptarti audituojant įmones iškylantys probleminiai klausimai, Komisija teikė pastebėjimus ir siūlymus Lietuvos auditorių rūmų parengtoms reguliuojamos veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinėms gairėms.

P2230197.JPGP2230200.JPG