Įeiti
Publikuota: 2017.02.23. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Druskininkų vandenys“ bazines paslaugų kainas vartotojams


Komisija, įvertinusi UAB „Druskininkų vandenys“ 2015 m. faktines sąnaudas, suskaičiavo beveik 283 tūkst. daugiau sąnaudų, reikalingų veiklai vykdyti,  ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,36 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.  

UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)


Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,15 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisijos suderintos UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Druskininkų savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Bendrovė dirba nuostolingai: 2015 m., vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, patyrė 85,73 tūkst. Eur nuostolio.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 84 proc. Druskininkų savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – apie 80 proc. Visas vartotojams centralizuotai patiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normų reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių

UAB „Druskininkų vandenys“ 2011–2012 m. 636,5 tūkst. Eur (72,5 proc. – ES parama) skyrė naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimui Druskininkuose, pastatė 4 nuotekų siurblines, Druskininkų dumblo apdorojimo įrenginių, įskaitant kompostavimo aikštelę, statybai iš viso buvo skirta 837,4 tūkst. Eur suma (75,1 proc. – ES parama). 2013–2014 m. bendrovė už 609,7 tūkst. Eur Stračiūnų gyvenvietėje pastatė geriamojo vandens nugeležinimo įrenginį, skirtą geriamojo vandens kokybei pagerinti, Stračiūnų, Jovaišių ir Didžiasalio kaimų bendruomenių namams buvo sumontuoti nauji buitinių nuotekų valymo įrenginiai, taip pat renovuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai. 2015 m. Druskininkuose ir Leipalingyje už beveik 1,62 mln. Eur (84,8 proc. – ES parama) iš viso buvo nutiesta 3,4 km vandentiekio tinklų ir 4,5 km nuotekų tinklų.

2016–2018 m. UAB „Druskininkų vandenys“ į vandentvarkos ūkio gerinimą iš viso planuoja investuoti beveik 4,9 mln. Eur, iš jų 42,7 proc. reikalingos sumos ketinama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. Įgyvendinus veiklos planą, bus nutiesta apie 11,2 km vandentiekio ir 12,9 km nuotekų tinklų, numatoma vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija:  rekonstruoti vandens valymo filtrus, užsandarinti švaraus vandens rezervuarus, pakeisti esamus vamzdynus, įgyvendinus projektą bus užtikrintas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, taip pat numatoma pastatyti naują nuotekų siurblinę, planuojamas ilgalaikio turto įsigijimas ir renovavimas.

2015 m. UAB „Druskininkų vandenys“ realizavo 1132 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).


* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.