Įeiti
Publikuota: 2017.10.09. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl parengto Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašo


Atsižvelgiant į Europos Komisijos reglamentų reikalavimus dėl generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklų, apkrovos prijungimo ir aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo, Komisija parengė ir skelbia viešajai konsultacijai Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašo projektą.

Šis teisės aktas reglamentuoja leidžiančių nukrypti nuostatų vertinimo kriterijus ir principus, pagal kuriuos atitinkamas sistemos operatorius arba perdavimo sistemos operatorius vertina ir teikia prašymus Komisijai dėl galimybės tinklų naudotojams, kurie pateikė motyvuotą prašymą, netaikyti vieno ar kelių tinklų kodeksuose numatytų techninių ar procedūrinių reikalavimų.

Primename, kad Komisija aktyviai dalyvauja kuriant bendrą regioninę elektros energijos rinką, įskaitant ir įvairių bendrų teisės aktų kūrimą bei įgyvendinimą. Jau yra patvirtinta Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika, Bendro tinko modelis ir Perkrovos pajamų paskirstymo metodika.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. spalio 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".