Įeiti
Publikuota: 2017.10.16. Atnaujinta:

Elektros energijos įrenginių prijungimas: kada operatoriaus reikalavimai yra pertekliniai?


Komisija, išnagrinėjusi UAB „Šilalės vėjas“ ir AB „Litgrid“ ginčą dėl išduotų prijungimo sąlygų 60 MW vėjo elektrinių parko prijungimui prie 110 kV įtampos elektros perdavimo tinklo, pasisakė, kad operatorius pagrįstai reikalauja pateikti žemės sklypų, kurių teritorijoje projektuojamos papildomos atramos, savininkų sutikimus.

Komisijai pateiktame prašyme UAB „Šilalės vėjas“ nurodė, kad AB „Litgrid“, išduodama elektrinių parko prijungimo sąlygas, nepagrįstai pareikalavo gauti žemės sklypo, kuriame ketinama vykdyti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo darbus, savininkų sutikimą. UAB „Šilalės vėjas“ teigimu, toks reikalavimas yra perteklinis ir įstatymų nereglamentuotas.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes bei teisės aktus, taip pat įvertinusi Energetikos inspekcijos ir Statybų inspekcijos pateiktus išaiškinimus, pasisakė, kad šiuo atveju AB „Litgrid“ vėjo elektrinių parko jėgainės prijungimo sąlygose teisėtai ir pagrįstai numatė reikalavimą gauti žemės sklypo savininkų sutikimą, nes šiuo atveju specialiosios atramos bus skirtos prijungimui nuo naujos transformatorinės pastotės iki esamos elektros perdavimo linijos, o ne esamos perdavimo linijos rekonstravimui ar remontui.