Įeiti
Publikuota: 2017.09.07. Atnaujinta:

Sutartis su elektros energijos tiekėju: ką turi žinoti vartotojas?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo I. J. ir AB „Energijos skirstymo operatorius" ginčą, pasisakė, kad elektros energijos skirstymo operatorius, kuris kartu yra ir visuomeninis elektros energijos tiekėjas, teisingai skaičiavo elektros energijos suvartojimą nuo turimų užfiksuotų paskutinių apskaitos prietaiso rodmenų, todėl vartotojo reikalavimai dėl susidariusio skirtumo – nepagrįsti.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad nesutinka su AB „Energijos skirstymo operatorius" apskaičiuotu suvartotos elektros energijos skirtumu. Vartotojo teigimu, šis skirtumas susidarė dėl neteisingos elektros energijos apskaitos – neteisingus duomenis operatoriui pranešė ankstesnis būsto savininkas.  

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi AB „Energijos skirstymo operatorius" paaiškinimus, nustatė, kad šiuo atveju atsakomybė dėl susidariusios situacijos tenka pačiam vartotojui: įsigijęs būstą, jis turėjo įsitikinti, kad ankstesnis savininkas užfiksavo paskutinius elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis, ir per nustatytą terminą sudaryti sutartį su elektros energijos operatoriumi, kas šiuo atveju nebuvo padaryta.

Svarbu: sudarant būsto pirkimo-pardavimo sutartį, ankstesnis savininkas per 5 kalendorines dienas nuo būsto perleidimo turi pranešti elektros energijos skirstymo operatoriui paskutinius apskaitos prietaiso duomenis ir, atsiskaitęs už suvartotą elektros energiją, nutraukti sutartį. Būstą įsigijęs asmuo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo būsto įsigijimo turi kreiptis į elektros energijos skirstymo operatorių dėl naujos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

Jei ankstesnis savininkas per nustatytą terminą sutarties nenutraukia, taip pat nėra rašytinio susitarimo tarp ankstesnio ir naujojo savininko dėl įsipareigojimų elektros energijos skirstymo operatoriui nustatymo, prievolė atsiskaityti už elektros energiją tenka naujajam savininkui. Kad būtų išvengta nesusipratimų dėl faktinio elektros energijos suvartojimo, skolų ir pan., įsigydamas būstą naujasis savininkas turi paprašyti ankstesnio savininko pateikti pažymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius" apie atsiskaitymą už elektros energiją. Už tai yra atsakingas pats vartotojas, šiuo atveju – naujasis būsto savininkas.