Įeiti
Publikuota: 2017.07.17. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo projektų


Komisija, siekdama užtikrinti objektyviais kriterijais grindžiamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, viešajai konsultacijai teikia Sankcijų skyrimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) projektus.

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

- Padidinti maksimalūs sankcijų dydžiai.
- Įtvirtinta teisė Komisijai skirti sankciją energetikos įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims už Komisijos, jos įgaliotų darbuotojų ar Komisijos pasitelktų specialistų ir ekspertų reikalavimų, duotų atliekant patikrinimus, nevykdymą.
- Atsisakoma šiuo metu galiojančio Energetikos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto reikalavimo Komisijai prieš skiriant sankciją energetikos įmonei skirti laikotarpį pažeidimui išsitaisyti.
- Papildomai patikslintos sankcijos dydžio vertinimo ir nustatymo nuostatos.
- Patikslintos Komisijos nutarimo dėl sankcijos skyrimo įsigaliojimo nuostatos bei atlikti kiti pakeitimai.

Esminiai Aprašo pakeitimai:

- Įtvirtinami veiksmai, kurie Komisijos ir jos įgaliotų darbuotojų gali būti vykdomi atliekant patikrinimus, Komisijos, jos įgaliotų darbuotojų, energetikos įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų teisės bei pareigos patikrinimų metu.
- Siūloma įtvirtinti patikrinimo nutraukimo galimybę bei tvarką – prailginti patikrinimo atlikimo, pratęsimo bei pastabų patikrinimo akto projektui teikimo terminus, atsisakyti termino, per kurį tikrinimo komisija turi surašyti patikrinimo aktą bei numatyti objektyvias aplinkybes, dėl kurių patikrinimo aktas tikrinimo komisijos nario gali būti nepasirašytas.

Projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. liepos 26 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.