Įeiti
Publikuota: 2017.03.08. Atnaujinta:

Informacija ūkio subjektams: apie numatomus infrastruktūros įrengimo darbus reikia pranešti Ryšių reguliavimo tarnybai


Komisija reguliuojamus ūkio subjektus informuoja, kad, planuodami infrastruktūros įrengimo darbus, kurie visiškai ar iš dalies finansuojami valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, apie tai turėtų pranešti Ryšių reguliavimo tarnybai. Taip kuriama palankesnė aplinka plėtotis Lietuvos elektroninių ryšių rinkai ir sumažinti infrastruktūrinių darbų atlikimo laiką bei sąnaudas.

Komisija infrastruktūrinių sektorių bendradarbiavimą skatina sudarydama sąlygas pusę lėšų, kurias reguliuojama įmonė sutaupo kartu atlikdama investicijas, įtraukti į reguliuojamo turto vertę, tokiu būdu tą naudą vienodai padalinant tarp įmonės ir vartotojo.

Apie numatomus elektroninių ryšių infrastruktūros ir tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo, transporto paslaugoms teikti, įrengimo darbus Ryšių reguliavimo tarnybai reikėtų pranešti  prieš 2 mėn. iki kreipimosi dėl reikalingų leidimo. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys kartu įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą (infrastruktūros naudotojai), turi pateikti prašymą ne vėliau nei prieš 1 mėn. iki infrastruktūros valdytojo kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų arba, jeigu tokių leidimų nereikia, prieš 1 mėn. iki darbų pradžios.

Gauti pranešimai apie ketinimus vykdyti infrastruktūros darbus viešai skelbiami Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.

Primename, kad privalomas įpareigojimas pranešti apie ketinimus vykdyti infrastruktūros darbus numatytas Elektroninių ryšių įstatymo ir Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėse – šie pasikeitimai įsigaliojo 2017 m. sausio 12 d.