Įeiti
Publikuota: 2017.03.29. Atnaujinta:

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti nauji tinklų kodeksai gamtinių dujų sektoriuje


Informuojame, jog 2017 m. kovo 17 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas 2017 m. kovo 16 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2017/460, kuriuos nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas), taip pat 2017 m. kovo 16 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2017/459,  kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (toliau – Pajėgumų tinklo kodeksas). Tarifų tinklo kodeksas ir Pajėgumų tinklo kodeksas įsigalios ir bus taikomi nuo 2017 m. balandžio 6 dienos.

Dėl Tarifų tinklo kodekso įgyvendinimo taip pat bus diskutuojama Regioninėje gamtinių dujų rinkos koordinavimo grupėje (angl. Regional Gas Market Coordination Group – RGMCC), kuri vienija Baltijos šalis ir Suomiją.

Pajėgumų tinklo kodeksu nustatomas naujas didinamųjų pajėgumų (angl. incremental capacity) pasiūlos procesas. Kaip ir Tarifų tinklo kodekso atveju, dėl Pajėgumų tinklo kodekso įgyvendinimo bus diskutuojama RGMCC. Pajėgumų tinklo kodekso nuostatos yra būtinos sėkmingam įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelio (angl. entryexit pricing model) formavimui regioniniu mastu.