Įeiti
Publikuota: 2017.06.14. Atnaujinta:

Energetikos reguliavimo institucijos susitarė dėl principų, kuriant bendrą Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos gamtinių dujų rinką


Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos energetikos reguliavimo institucijų vadovai bei atstovai Rygoje vykusiame susitikime sutarė dėl būtinybės spartinti regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimą. Numatyta, kad jau nuo 2018 m. bus taikomos pereinamosios priemonės, mažinančios Lietuvos, Latvijos ir Estijos tarpusavio prekybos gamtinėmis dujomis barjerus, o nuo 2020 m., įdiegus galutinį gamtinių dujų Baltijos regione veikimo modelį bei įgyvendinus dujų jungties tarp Suomijos ir Estijos projektą, planuoja prisijungti ir Suomija.   

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos reguliavimo institucijos yra užsibrėžusios tikslą iki 2020 m. sukurti regione bendrą gamtinių dujų rinkos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelį, kuris įgalins maksimaliai išnaudoti turimą gamtinių dujų infrastruktūrą, įskaitant Lietuvos Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą bei Latvijos požeminę gamtinių dujų saugyklą, ir užtikrinti konkurencingas gamtinių dujų kainas.

„Svarbiausia užduotis energetikos reguliavimo institucijoms – paspartinti nuo jų priklausančius procesus. Dabar estai ar latviai, norėdami įsigyti gamtinių dujų iš SGD terminalo Lietuvoje, susiduria su tam tikrais prekybos gamtinėmis dujomis barjerais, egzistuojantis gamtinių dujų rinkos modelis neskatina aktyvios prekybos, gamtinių dujų kaina yra nekonkurencinga", – sako Komisijos pirmininkė Inga Žilienė.

Regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimas vyks dviem etapais:

Nuo 2018 m. numatyta taikyti pereinamąją gamtinių dujų perdavimo tarifikavimo sistemą: gamtinių dujų įleidimo taškuose į Baltijos regioną bus taikomas vienodas gamtinių dujų perdavimo tarifas, kurio apskaičiavimui bus pasinaudota Lietuvos turima patirtimi nustatant tokio pobūdžio tarifus, bei panaikintas gamtinių dujų srautų apmokestinimas tarp Baltijos valstybių. Atitinkamai numatyta sukurti kaštų kompensavimo mechanizmą tarp atskirų valstybių perdavimo sistemų operatorių.

Nuo 2020 m., įdiegus galutinį gamtinių dujų Baltijos regione veikimo modelį, ir, kaip planuojama, prisijungus Suomijai – pradėjus funkcionuoti gamtinių dujų jungčiai tarp Suomijos ir Estijos, bus siekiama įgyvendinti šiuos pagrindinius tarifikavimo principus regione:
- unifikuoti reguliavimo (kainodarinius) principus regiono mastu;
- taikyti vienodus gamtinių dujų tarifus įleidimo taškuose visame regione, kurie bus apskaičiuojami taikant optimaliausią iš kelių alternatyvų („Pašto ženklo", pajėgumo ir atstumo įverčio ar matricinės) pasirinktą metodologiją;
- įtvirtinti kompensavimo mechanizmą tarp atskirų valstybių perdavimo sistemų operatorių.  

2016 m. iš Lietuvos SGD terminalo buvo įsigyta 60 proc. dujų. Palyginimui, Estijoje 93 proc., o Latvijoje 100 proc. dujų  nupirkta iš „Gazprom".   

Artimiausiu metu regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo pagrindiniai principai, dėl kurių sutarė Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos reguliavimo institucijos, bus paskelbti viešajam konsultavimuisi su rinkos dalyviais.