Įeiti
Publikuota: 2017.06.30. Atnaujinta:

Komisija pristato 2016 m. energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių apžvalgą


Komisija pristato 2016 m. energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių apžvalgą (atsisiųskite), kurioje apžvelgia svarbiausias tendencijas sektoriuose: pajamų, kainų, vartotojų skaičiaus pokyčius, atliktas investicijas.

Pagrindiniai 2016 m. rodikliai:
Pajamos
Elektros energetikos sektoriaus (gamyba, perdavimas, skirstymas, tiekimas) bendros pajamos 2016 m. sudarė 923,2 mln. Eur ir, palyginti su 2015 m., mažėjo 3,5 proc.
Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros energijos gamintojų  pajamos 2016 m. sudarė 173 mln. Eur, t. y. buvo 15,0 proc. didesnės nei 2015 m.
Gamtinių dujų sektoriaus (perdavimas, skirstymas, skystinimas, tiekimas) 2016 m. pajamos sudarė 509 mln. Eur, t. y. buvo beveik 18,4 proc. mažesnės nei 2015 m.
Komisijos reguliuojamos šilumos sektoriaus įmonės 2016 m., palyginti su 2015 m., gavo mažiau pajamų: (preliminariais duomenimis) bendros pajamos 2016 m. sudarė 390 mln. Eur ir, palyginti su 2015 m., mažėjo 2 proc.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus pajamos sudarė 170,8 mln. Eur, palyginus su 2015 m., didėjo 3 proc.

Kiekiai
Elektros energijos suvartojimas Lietuvoje 2016 m., palyginti su 2015-aisiais, augo 2,4 proc. – iki 12,9 TWh. Importuojamos elektros energijos kiekis augo 35,4 proc. – iki 10,1 TWh 2016 m., eksportas augo 7,3 karto – iki 1,83 TWh, gamyba sumažėjo 13,7 proc. – 4,0 TWh.
atsinaujinančių energijos išteklių pagamintas elektros kiekis 2016 m. sudarė 2 020,5 GWh ir, palyginti su 2015 m., didėjo 25,5 proc. Daugiausia elektros pagaminta vėjo elektrinėse (56 proc.).
2016 m. importuotų gamtinių dujų kiekis siekė 24591 GWh , t. y. apie 10,9 proc. mažiau nei 2015 m., mažiau dujų perduota ir gamtinių dujų perdavimo sistema – 2016 m. transportuota 46847 GWh, t. y. 2,32 proc. proc. mažiau nei 2015 m. 2016 m. paskirstyta 7476 GWh gamtinių dujų, patiekta – 14344 GWh.
2016 m. Lietuvoje sunaudota daugiau šilumos:  Komisijos reguliuojamos šilumos sektoriaus įmonės realizavo (pardavė) 7 516 GWh šilumos, t. y. 8,2 proc. daugiau nei 2015 m.
2016 m. išgauta 130,9 mln. m3 geriamojo vandens ir sutvarkyta 168,5 mln. m3 nuotekų. Palyginus su 2015 m., geriamojo vandens išgavimas augo 1,1 proc., nuotekų sutvarkymas – 10,3 proc.

Investicijos
Elektros energetikos sektoriuje 2016 m., palyginti su 2015-aisiais, investicijos į tinklų infrastruktūrą mažėjo 52,0 proc. – iki 155,7 mln. Eur.
Atsinaujinančių energijos išteklių
sektoriuje investicijos sudarė 0,89 mln. Eur., t. y. 19,1 proc. mažiau nei 2015 m.. Daugiausia (85 proc.) investuota į elektros energijos gamybos įrenginius.
Gamtinių dujų sektoriuje į perdavimo, skirstymo veiklas 2016 m. investuota 31,9 mln. Eur, t. y. 51 proc. mažiau nei 2015 m.
Šilumos sektoriuje 2016 m., palyginti su 2015 m., investicijos mažėjo 67 proc. – iki 20 mln. Eur. ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės lėšomis įsigytas turtas neatsispindi reguliuojamoje šilumos energijos kainoje.
2016 m. į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą investuota 46 mln. Eur (25 proc. lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų). Investicijų suma, palyginus su 2015 m., mažėjo 3,5 karto. 

Investicijų grąža
Elektros energetikos sektoriaus (gamyba, perdavimas, skirstymas, tiekimo veikla nereguliuojama) pelningumas 2016 m. siekė 80,9 mln. Eur ir, palyginus su 2015 m., didėjo 17,4 proc.
Gamtinių dujų sektoriaus įmonių (perdavimas ir skirstymas) bendras pelningumo rodiklis 2016 m. siekė 46,5 mln. Eur, t. y. 56,8 proc. daugiau nei 2015 m.
Šilumos sektoriaus įmonių (preliminariais duomenimis) pelnas 2016 m. sudarė 29,5 mln. Eur ir, palyginus su 2015 m., didėjo 50 proc.

Vartotojai
2016 m., palyginti su 2015 m., elektros energetikos sektoriaus perdavimo segmente vartotojų skaičius mažėjo 10 proc. (nuo 10 iki 9). Skirstymo segmente vartotojų objektų skaičius augo 1,2 proc. – iki 1 728 446, tiekimo segmente buitinių vartotojų objektų skaičius didėjo 1,0 proc. – iki 1 556 750, nebuitinių vartotojų didėjo 7,2 proc. – iki 141 831.
2016 m. Lietuvoje buvo 573 tūkst. gamtinių dujų vartotojų, iš kurių 566 tūkst. – buitiniai ir 6,8 tūkst. – nebuitiniai. Palyginus su 2015 m., buitinių vartotojų padaugėjo 0,7 proc., nebuitinių vartotojų skaičius sumažėjo 1,4 proc.
Šilumos sektoriaus vartotojų skaičius 2016 m., palyginti su 2015 m., mažėjo 0,4 proc. – iki 701 637.
Komisijos reguliuojami geriamojo vandens tiekėjai ir (ar) nuotekų tvarkytojai 2016 m. tiekė geriamąjį vandenį ir (arba) teikė nuotekų tvarkymo paslaugas 1 040,8 tūkst. namų ūkių ir 38,1 tūkst. abonentų, t. y  0,06 proc. namų ūkių ir 1,9 proc. abonentų daugiau nei 2015 m.

Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti (proc. nuo vidutinio statistinio namų ūkio disponuojamų pajamų) 2016 m. sudarė 9 proc. (2015 m. – 10 proc., 2014 m. – 9,4 proc., 2013 m. – 10,7 proc.).