Įeiti
Publikuota: 2017.04.06. Atnaujinta: 2017.04.06

Komisija nustatė naujas šilumos kainas vilniečiams


Komisija nustatė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 4,63 ct/kWh (be PVM)* bazinę šilumos kainą 3 metų reguliavimo periodui, kuri faktiškai turėtų būti vilniečiams pritaikyta nuo birželio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba turi patvirtinti šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikė prašymą tvirtinti 5,23 ct/kWh šilumos bazinę kainą, tačiau Komisija nepripažino daugiau nei 14 mln. Eur bendrovės sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti. Esminiai skirtumai tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir Komisijos specialistų skaičiavimų yra dėl tam tikrų lėšų būtinumo išlaikant personalą, įskaitant administracines sąnaudas, taip pat sąnaudų dydžio nusidėvėjimui (amortizacijai), remontui ir aptarnavimui.

1 pav. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

1gr.png 

Jeigu Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtins šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams balandžio mėn., dedamosios įsigalios nuo gegužės 1 d. Vartotojams sąskaitose už šilumą karštam vandeniui paruošti nauja šilumos kaina bus pritaikyta nuo birželio 1 d.

 
2 pav. Šilumos kainų palyginimas, ct/kWh be PVM

2gr.png

Komisijos nustatytoje AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos kainoje nelieka kainą mažinusios nuolaidos – šilumos kaina vilniečiams buvo mažinama Komisijai atlikus UAB „Vilniaus energija“ 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos patikrinimą ir nustačius nepagrįstų sąnaudų. Šilumos kainoje ši nuolaida sudarė apie 7 proc., skaičiuojama, kad vartotojams jau sugrąžinta apie 6 mln. Eur. Dėl likusios permokos dalies susigrąžinimo iš UAB „Vilniaus energija“ sprendimą turės priimti Vilniaus miesto savivaldybė. Nesugrąžinta permoka, išieškojus teisinėmis priemonėmis iš UAB „Vilniaus energija“, turės būti sugrąžinta AB „Vilniaus šilumos tinklai“ mažinant šilumos kainą vartotojams ateities laikotarpiais.

 

* Šilumos bazinė kaina vartotojams nėra taikoma tiesiogiai, kiekvienais metais savivaldybių tarybos patvirtina konkrečias kainos dedamąsias, o įmonės kainas perskaičiuoja kas mėnesį pagal aktualias kuro kainas.