Įeiti
Publikuota: 2016.02.25. Atnaujinta:

Komisija pakeitė Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką


Komisija, atsižvelgdama į nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigaliosiančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, numatančius, kad nustatytas fiksuoto tarifo dydis elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams sumokamas ir mokėtinas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų dydis nustatomas atsižvelgiant į Komisijos ateinantiems kalendoriniams metams nustatytą rinkos kainą, pakeitė Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką.

Esminis pakeitimas: nuo 2016 m. kovo 1 d. atsisakoma vidutinės mėnesinės elektros energijos rinkos kainos skaičiavimo, nes mokėtinoms VIAP lėšoms elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams nustatyti bus naudojama Komisijos nustatyta metinė elektros energijos rinkos kaina.