Įeiti
Publikuota: 2016.02.25. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika


Komisija, įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus dėl integruotų į pastatą saulės šviesos energijos elektrinės sąvokos ir fiksuotų tarifų didžiausių galimų dydžių perskaičiavimo dažnumo, pakeitė Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• atsisakoma integruotos į pastatą saulės jėgainės sąvokos, įtvirtinus ją aukštesnės galios teisės akte – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;
• fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose dalyvaujantiems asmenims ir perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai bus perskaičiuojami kartą per pusmetį, o ne kas ketvirtį, kaip yra dabar;
• jeigu per paskutinius 12 mėnesių  prie elektros tinklų nebuvo prijungta elektros energetikos objektų (įrenginių), kurių įrengtoji galia didesnė nei 1 MW, elektrinių prijungimo prie elektros tinklų investicinius poreikius bus galima nustatyti pagal paskutinius faktinius skirstomojo ir (ar) perdavimo tinklo operatoriaus pateiktus duomenimis.

Metodikos pakeitimai įsigalios 2016 m. kovo 1 d.