Įeiti
Publikuota: 2016.02.18. Atnaujinta:

Komisija suderino naujos redakcijos pasinaudojimo AB „Litgrid“ elektros tinklais aprašą


Komisija, siekdama elektros energijos gamintojams užtikrinti aiškias, skaidrias ir nediskriminacines sąlygas pasinaudoti perdavimo tinklais, taip pat atsižvelgdama į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, suderino AB „Litgrid“ parengtą naujos redakcijos Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą.

 

Esminiai pakeitimai:

• įtvirtinta, kad perdavimo sistemos operatorius ketinimų prijungti gamintojo elektros įrenginius protokolą pasirašo tik tuo atveju, kai gamintojas siekia dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;

• numatyti atvejai, kada  perdavimo sistemos operatorius gali riboti iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros persiuntimą (elektros tinklų remontų, profilaktikos, techninės priežiūros, bandymų, naujų įrenginių įrengimo ar jų įjungimo darbui atvejais ir kt.);

• numatyta, kad elektros energijos gamintojai, norėdami prisijungti prie perdavimo tinklo, privalo pateikti dokumentus, leidžiančius visapusiškai įvertinti galimybę statyti elektrinę, t. y. dokumentus, patvirtinančius savivaldybės lygmens bendrojo plano ar inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, numatančių atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą teritorijoje, kurioje gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius (elektrinę).