Įeiti
Publikuota: 2016.10.05. Atnaujinta:

CEER paskelbė elektros ir gamtinių dujų tiekimo patikimumo ir kokybės rodiklių lyginamąją analizę


2016 m. rugsėjo 29 d. Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) išplatino ataskaitą, kurioje skelbia atliktos elektros ir gamtinių dujų tiekimo patikimumo bei kokybės rodiklių lyginamosios analizės rezultatus (angl. CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply).

CEER vertino elektros energijos persiuntimo patikimumo perdavimo ir skirstymo tinklais rodiklius, techninius (įtampos kokybės) reikalavimus, laiko ir kokybės rodiklius, susijusius su vartotojų prašymų nagrinėjimu. Pirmą kartą ataskaitoje CEER atliko ir gamtinių dujų tiekimo patikimumo ir kokybės rodiklių lyginamąją analizę, įskaitant ir rodiklius, susijusius su vartotojų prašymų nagrinėjimu laiko ir kokybės aspektais. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, bendradarbiaudama su įmonėmis, taip pat teikė informaciją CEER, reikalingą ataskaitai parengti.

Su ataskaita galima susipažinti čia.