Įeiti
Publikuota: 2016.01.22. Atnaujinta:

Komisija teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą


Komisija, atsižvelgdama į nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigaliosiančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais panaikinama kompetencija Komisijai atlikti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimą, taip pat siekdama užtikrinti efektyvesnį ūkio subjektų vertinimą dėl atitikimo reguliuojamos veiklos sąlygoms, parengė ir teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (toliau – Projektas).

Esminiai pasikeitimai:
- atsisakyta technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams;
- sudarytas sąrašas, kokius dokumentus technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimui Komisijai turi pateikti ūkio subjektai, vykdantys ar planuojantys vykdyti veiklą elektros ir dujų sektoriuose;
- infrastruktūros veiklą vykdantiems ūkio subjektams nelieka pareigos teikti informaciją apie pradelstus skolinius (finansinius) įsipareigojimus;
- numatyta, kad skaičiuojant ir tvirtinant atitinkamo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, į skaičiavimus nebus įtraukiami ūkio subjektai, turintys ilgiau nei 60 dienų pradelstų finansinių įsipareigojimų;
- šilumos ūkio sektoriuje naujai veiklą pradėjusių nepriklausomų šilumos gamintojų, pateikusių derinti investicijas, finansinis pajėgumas bus vertinamas neatsižvelgiant į reikalavimą dėl nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį, t. y., kad nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo;
- vertinant šilumos ūkio sektoriuje veikiančių ūkio subjektų metinį pajamų kriterijų nebus eliminuojamos pajamos, skirtos energijai, kaip produktui, įsigyti, jeigu įsigyjamas produktas skirtas perparduoti galutiniam vartotojui.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2016 m. vasario 1 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".