Įeiti
Publikuota: 2016.07.20. Atnaujinta:

CEER skelbia viešąją konsultaciją


CEER.jpgLiepos 12 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyko 122-asis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) Generalinės asamblėjos susitikimas, kuriame dalyvauja paskirti aukšto lygio nacionalinių energetikos reguliuotojų atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo ir Komisijos atstovas.

Kiekvieną mėnesį vykstantys CEER Generalinės asamblėjos susitikimai yra skiriami CEER veiklos bei vidiniams procesams aptarti ir atskirų CEER darbo grupių rezultatams pristatyti, dokumentams tvirtinti.

122-ajame CEER Generalinės asamblėjos susitikime pritarta skelbti viešąją konsultaciją dėl metodologinio dokumento, skirto nacionaliniams energetikos reguliuotojams vertinti nacionalinių mažmeninių rinkų veikimą (angl. draft Handbook of harmonised definitions of metrics). Dokumentas parengtas CEER Vartotojų ir mažmeninių rinkų darbo grupėje. Gavusi bei įvertinusi suinteresuotų rinkos dalyvių pastabas, CEER minėtą dokumentą, papildytą gerosios praktikos pavyzdžiais, patvirtins kaip praktinį vadovą, skirtą palengvinti bei harmonizuoti nacionalinių reguliuotojų vykdomą mažmeninės rinkos priežiūrą.

Konsultacijos dokumentą galima rasti čia. Konsultacija vyksta iki rugsėjo 19 d.