Įeiti
Publikuota: 2016.11.09. Atnaujinta:

CEER ir ACER pristato bendrą 2015 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų ataskaitą


Iš ES šalių nacionalinių reguliavimo institucijų sudaryta Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) lapkričio 9 d. visuomenei pristato 2015 m. Elektros ir gamtinių dujų rinkų priežiūros ataskaitą (angl. Market Monitoring Report).

Jau penktus metus skelbiamas leidinys apžvelgia pagrindinius ES šalių elektros ir gamtinių dujų rinkų plėtros rodiklius, didžiausią dėmesį šįkart skirdamas mažmeninėms rinkoms ir vartotojų klausimams. Didmeninių rinkų segmente atkreiptas dėmesys į integracijos bei prieigos prie tinklų  klausimus, siekiant identifikuoti likusias kliūtis sklandžiai veikiančios bendros ES rinkos sukūrimui. Palyginti su ankstesnių metų leidimais, 2015 m. ataskaita daugiau dėmesio skiria ir tinklų kodeksų poveikiui rinkų funkcionavimui.

Siekiant pastarąjį pusmetį rinktus ir apdorotus didelės apimties duomenis padaryti lengviau prieinamus platesniam vartotojų ratui, ataskaita šiais metais yra aiškiau struktūruota ir suskirstyta į tematines dalis. Jose ne tik pateikiami pagrindiniai mažmeninių elektros ir gamtinių dujų rinkų, vartotojų apsaugos, didmeninių elektros rinkų ir didmeninių gamtinių dujų rinkų rodikliai, bet ir teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnės plėtros. Daugiau informacijos ir ataskaitą galima rasti ACER svetainėje.