Įeiti
Publikuota: 2016.11.07. Atnaujinta:

ACER išplatino ataskaitą dėl dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodekso įgyvendinimo


2016 m. spalio 27 d. Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) išplatino pirmąją dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodekso (angl. Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems) įgyvendinimo priežiūros ataskaitą.  

Ataskaitoje aptariama skirtingų tinklo kodekso skyrių nuostatų įgyvendinimo pažanga Europos Sąjungos valstybėse narėse. ACER ragina gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorius bei reguliuotojus tinkamai įgyvendinti tinklo kodekso nuostatas, ypač dėl tarpvalstybinių pajėgumų susiejimo, pajėgumų apskaičiavimo ir maksimizavimo bei dėl virtualiųjų sujungimo taškų sukūrimo. Lietuvoje dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas nėra taikomas, kadangi Latvija turi išimtį pagal III Europos Sąjungos energetikos paketą.  

Dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas  Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomas nuo 2015 m. lapkričio mėnesio. Vadovaujantis III Europos Sąjungos energetikos paketu, ACER yra atsakinga už tinklų kodeksų įgyvendinimo priežiūrą.

Su ACER ataskaita galima susipažinti čia.