Įeiti
Publikuota: 2016.03.24. Atnaujinta:

Keičiasi elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma


Komisija, atsižvelgdama Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo pakeitimą, kuriuo patikslinta sąlyga, kada elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios, pakoregavo Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą.

Esminis pakeitimas: patikslinta, kad elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams netenka galios tuo atveju, kai gamintojas, pasirašęs ketinimų protokolą, nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione per Komisijos aukciono sąlygų apraše nustatytą terminą, skirtą organizuojamo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dokumentams pateikti.