Įeiti
Publikuota: 2016.05.26. Atnaujinta:

Nuo 2016 m. liepos 1 d. keičiasi tarifai elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams


Komisija, įvertinusi elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir investicijų kaštus, perskaičiavo ir patvirtino tarifus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams 2016 m. II pusmečiui: vidutiniškai 14 proc. mažėja tarifai saulės šviesos energijos, vėjo energijos, hidroenergijos ir biomasės elektrinėms, biodujų elektrinėms lieka galioti taikomi šiuo metu.

Tarifai elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams mažėja dėl atpigusių technologijų, reikalingų elektrinėms įrengti, taip pat dėl mažėjančių veiklos sąnaudų ir kuro įsigijimo kainos mažėjimo.

Tarifai elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, 2016 m. II ketv. ir 201

 Fiksuotų tarifų dydžiai, Eur/kWh Pokytis, Eur
 2016 II pusm.2016 II ketv. 
Saulės jėgainės (neintegruotos į pastatą) ​ ​ ​
Iki 10 kW0,1360,144-0,008
Nuo 10 iki 100 kW0,1240,132-0,008
Nuo 100 iki 350 kW0,1150,122-0,007
Virš 350 kW0,1220,122-0,000
Saulės jėgainės (integruotos į pastatą) ​ ​ ​
Iki 10 kW0,1690,186-0,017
Nuo 10 iki 100 kW0,1520,167-0,015
Virš 100 iki 350 kW0,1410,155-0,014
Virš 350 kW0,1480,155-0,007
Vėjo energija ​ ​ ​
ĮG ≤ 100,0520,069-0,017
10 < ĮG ≤ 3500,0500,066-0,016
ĮG >3500,0410,054-0,013
Hidroenergijos jėgainės ​ ​ ​
ĮG ≤ 100,0590,069-0,01
10 < ĮG ≤ 3500,0530,062-0,009
350 < ĮG ≤  10000,0530,062-0,009
ĮG > 10000,0470,054-0,007
Biomasės jėgainės (naujos elektrinės statyba) ​ ​ ​
Iki 10 kW0,0660,077-0,011
Nuo 10 iki 350 kW0,0570,067-0,010
Nuo 350 iki 5000 kW0,0570,067-0,010
Virš 5000 kW0,0510,060-0,009
Biomasės jėgainės (eksploatuojamos elektrinės rekonstrukcija) ​ ​ ​
Iki 10 kW0,0460,058-0,012
Nuo 10 iki 350 kW0,0400,050-0,010
Nuo 350 iki 5000 kW0,0400,050-0,010
Virš 5000 kW0,0350,044-0,009


Primename, kad nuo šiol Komisija elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams tarifus perskaičiuoja ir nustato kas pusmetį (anksčiau – kas ketvirtį).