Įeiti
Publikuota: 2016.06.28. Atnaujinta:
Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Bendradarbiavimas

Kviečiame dalyvauti CEER ir ACER vykdomose tarptautinėse viešosiose konsultacijose


Po birželį Liublianoje (Slovėnijos Respublika) vykusių Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl.  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) Reguliuotojų valdybos susitikimų energetikos rinkos dalyviai bei visi suinteresuoti asmenys yra kviečiami dalyvauti tarptautinėse viešosiose konsultacijose.

CEER iki liepos 31 d. laukia nuomonių dėl Generalinėje asamblėjoje patvirtinto 2017 m. CEER Darbo programos projekto. Kitais metais CEER planuoja pagrindinį dėmesį skirti augančiam vartotojų vaidmeniui vystantis energijos rinkoms, bus stebimas besikeičiantis energijos skirstymo sistemų operatorių vaidmuo ir reguliavimo sistemos atitiktis naujoms rinkos sąlygoms, kibernetinės erdvės grėsmės energetikos sektoriui. Daugiau informacijos apie vykdomą viešąją konsultaciją galima rasti čia. CEER 2017 m. Darbo programą ketinama paskelbti 2017 m. sausį.

ACER iki liepos 20 d. vykdo viešąją konsultaciją dėl pralaidumų skaičiavimo regionų nustatymo. Po to,  kai nacionaliniams reguliuotojams nepavyko priimti bendro spendimo dėl elektros perdavimo sistemų operatorių pateikto bendro pasiūlymo, klausimas buvo perduotas svarstyti ACER.  Prieš priimdama sprendimą dėl minėto pasiūlymo ACER laukia visų suinteresuotų rinkos dalyvių nuomonės. Konsultacijos dokumentą ir klausimyną galima rasti čia.