Įeiti
Publikuota: 2016.06.20. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika


Atsižvelgiant į tai, kad ne prie visų skirstomųjų tinklų operatorių valdomų tinklų yra prijungtų elektros energiją gaminančių vartotojų ir  tokiu atveju Komisija, nustatydama naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą, negali įvertinti elektros energiją gaminančių vartotojų planuojamų atgauti elektros energijos kiekių bei tinklų operatorių patiriamų kaštų, Komisijos posėdyje pritarta Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
- tuo atveju, kai prie skirstomųjų tinklų operatoriaus valdomų skirstomųjų tinklų nėra prijungta ir ateinančiais kalendoriniais metais neplanuojama prijungti elektros energiją gaminančių vartotojų, skirstomųjų tinklų operatoriui nustatoma naudojimosi elektros tinklais paslaugų kaina prilyginama persiuntimo paslaugos kainai;
- skirstomųjų tinklų operatorius Komisijai duomenis naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainai skaičiuoti turi pateikti iki kiekvienų metų spalio 15 d. (dabar galiojantis terminas – iki rugsėjo 15 d.).