Įeiti
Publikuota: 2016.04.29. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo


Atsižvelgiant į tai, kad ne prie visų skirstomųjų tinklų operatorių valdomų tinklų yra prijungtų elektros energiją gaminančių vartotojų ir dėl to Komisija, nustatydama naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą, negali įvertinti elektros energiją gaminančių vartotojų planuojamų atgauti elektros energijos kiekių bei tinklų operatorių patiriamų kaštų, viešajai konsultacijai teikiamas Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo projektas (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
- tuo atveju, kai prie skirstomųjų tinklų operatoriaus valdomų skirstomųjų tinklų nėra prijungta ir ateinančiais kalendoriniais metais neplanuojama prijungti elektros energiją gaminančių vartotojų, skirstomųjų tinklų operatoriui nustatoma naudojimosi elektros tinklais paslaugų kaina prilyginama persiuntimo paslaugos kainai;
- skirstomųjų tinklų operatorius Komisijai duomenis naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainai skaičiuoti turi pateikti iki kiekvienų metų spalio 15 d. (dabar galiojantis terminas – iki rugsėjo 15 d.).

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2016 m. gegužės 29 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.