Įeiti
Publikuota: 2016.04.19. Atnaujinta:

Parengta 2015 m. II pusm. alternatyvaus ginčų sprendimo energetikos sektoriuje praktikos apžvalga


Komisija, siekdama informuoti vartotojus ir ūkio subjektus apie galimybes energetikos sektoriuje kylančius ginčus spręsti ne teisme, parengė ir skelbia 2015 m. II pusm. alternatyvaus ginčų sprendimo energetikos sektoriuje praktikos apžvalgą (atsisiųskite).

Apžvalgoje pateikiama informacija apie Komisijos formuojamą praktiką ir pasikeitusią vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarką.

Esminiai 2015 m. II pusm. pastebėjimai:
• 2015 II pusm. Komisija gavo 54 vartotojų skundus, iš jų daugiausia – 27 dėl šilumos sektoriaus įmonių veiklos / neveikimo, 17 – elektros energetikos, 7 – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 3 – gamtinių dujų.
• Pasikeitus vartotojų ginčų nagrinėjimo teisiniam reglamentavimui (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai), atitinkamai keičiasi vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarka Komisijoje, užtikrinant paprastesnį ir efektyvesnį ginčų nagrinėjimą.
• 2015 m. II pusm. buvo gautas 1 prašymas išspręsti komercinį ginčą dėl išankstinių prijungimo prie elektros energijos skirstomojo tinklo sąlygų, kurio reikalavimai atmesti kaip nepagrįsti.

Daugiau informacijos apie alternatyvius ginčų sprendimo energetikos sektoriuje būdus bei ankstesnių laikotarpių praktikos apžvalgas rasite Komisijos interneto svetainėje.