Įeiti
Publikuota: 2016.04.13. Atnaujinta:

Keičiasi viešojo konsultavimosi dėl Komisijos teisės aktų projektų terminai


Komisija, siekdama sudaryti galimybes visiems rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus Komisijos viešajam konsultavimuisi teikiamiems teisės aktų projektams, taip pat užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, pakoregavo Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisykles.

Esminis pakeitimas: terminas, per kurį bus galima teikti pastabas ir pasiūlymus Komisijos viešajam konsultavimuisi paskelbtiems teisės aktų projektams, bus nustatomas vadovaujantis protingumo kriterijumi (vietoj dabar įtvirtinto 30 dienų termino), t. y. bus vertinami teisės aktuose įtvirtinti teisės aktų projektų rengimo terminai, pakeitimo projekto apimtis ir pobūdis (redakciniai ar esminiai pakeitimai), kiti kriterijai, pavyzdžiui, atlikus teisės akto redakcinius pakeitimus, konsultacijai gali būti skiriamos kelios dienos, teikiant naujo teisės akto projektą – ir ilgesnis nei 30 dienų terminas.