Įeiti
Publikuota: 2015.12.04. Atnaujinta:

Komisija pateikia gruodžio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką


​Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sumažėjo 9,31 proc., lyginant kainas be PVM.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gruodžio mėnesį yra 5,71 ct/kWh be PVM, palyginus su lapkričiu, fiksuojamas 10,44 proc. pokytis.

Dėl išaugusios gamtinių dujų žaliavos kainos daugiausiai šiluma brango Visagine – 34,01 proc. (1,67 ct/kWh su PVM), UAB „Vilniaus energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 26,37 proc. (1,44 ct/kWh su PVM), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ vartotojams – 20,82 proc. (1,52 ct/kWh su PVM).

Dėl pigiau įsigyto kuro gruodžio mėnesį šilumos kaina mažėjo Šalčininkų rajone (nuo šio šildymo sezono pradėtas eksploatuoti biokuro katilas) – 19,50 proc. (0,29 ct/kWh su PVM), Šilalės rajone - 5,5 proc. (0,27 ct/kWh su PVM).

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2010–2015 metais

1_pav.png 

Šaltinis – Komisija.

 

2 pav. matyti, kad 2015 m. gruodžio mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausiai moka Šiaulių, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Per metus Kaune šilumos kaina mažėjo – 22,59 proc., Klaipėdoje – 16,95 proc., Panevėžyje – 10,70 proc., Šiauliuose – 8,58 proc., Vilniuje – 2,27 proc.

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM

2_pav.png 

Šaltinis – Komisija.

 3 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (rudai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

2015 m. gruodžio mėn. mažiausia šilumos kaina yra Šilalės rajone, didžiausia – Prienų ir Anykščių rajonuose.

3 pav. Šilumos kainos 2015 m. gruodžio mėn., ct/kWh su PVM

LTU.png
 
Šaltinis – Komisija.

 Skaičiuojant 2015 m. gruodžio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2015 m. spalio mėn. kuro kainos. 2015 m. spalį, palyginus su 2014 m. spaliu, gamtinių dujų žaliavos kaina (be transportavimo sąnaudų) pigo 12,64 proc. Palyginus 2015 m. spalį su 2015 m. rugsėju, vidutinė gamtinių dujų žaliavos kaina (be transportavimo sąnaudų) didėjo 8,78 proc. Biokuras 2015 m. spalio mėn., palyginus su 2015 m. rugsėjo mėn., pigo 17,00 proc., o per metus (2015 m. spalis/2014 m. spalis) pigo 34,86 proc.

4 pav. Šilumos tiekėjų perkamas kuras, Eur/tne

4_pav.png 

 Šaltinis – Komisija.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

5 pav. matyti, kad nuo 2010 metų gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2014 m., palyginti su 2010 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 17,2 procentinio punkto, nuo 73,9 proc. iki 56,7 proc., o biokuro dalis augo 19,5 procentinio punkto, nuo 19,4 proc. iki 38,9 proc.

Kadangi šiluma gaminama daugiausiai iš gamtinių dujų, šio kuro kaina daro itin didelę įtaką šilumos kainų pokyčiui. Kaip matyti iš 5 pav., 2012 m. buvo stebimas šilumos kainos augimas, kurį sąlygojo auganti gamtinių dujų kaina. Šilumos kainos augimą šiek tiek sušvelnino šilumos gamybai naudojamo biokuro dalis.

2014 m., augant biokuro daliai šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje bei mažėjant gamtinių dujų kainai, stebimas šilumos kainos mažėjimas.

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų žaliavos kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2010–2015 metais

5_pav.png 

 Šaltinis – Komisija.
Pastaba: nuo 2014-2015 metų rodoma į kainą įskaičiuota kuro struktūra.