Įeiti
Publikuota: 2015.11.10. Atnaujinta: 2015.11.16

Komisija pateikia lapkričio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką


Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina lapkričio mėnesį yra 5,17 ct/kWh be PVM, palyginus su spaliu, fiksuojamas 2,58 proc. pokytis (informacija atnaujinta AB ,,Prienų šilumos tinklai“ 2015-11-16 pateikus atnaujintus duomenis apie lapkričio mėn. šilumos kainas).

Dėl pigiau įsigyto kuro lapkričio mėnesį daugiausiai šiluma pigo Vilniaus rajone – UAB „Nemenčinės komunalininkas" vartotojams šilumos kaina mažėjo 9,7 proc. (0,78 ct/kWh). AB ,,Panevėžio energija" priėmus sprendimą dalį šilumos kainos dengti įmonės pelno sąskaita, Panevėžio, Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Pasvalio, Kupiškio miestų ir rajonų savivaldybių gyventojams šiluma pigo 5,7 proc. (0,36 ct/kWh). Radviliškyje šilumos kaina mažėjo 4,4 proc. (0,24 ct/kWh).

Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina mažėjo 19,08 proc. (informacija atnaujinta AB ,,Prienų šilumos tinklai“ 2015-11-16 pateikus atnaujintus duomenis apie lapkričio mėn. šilumos kainas).

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2010–2015 metais*


(informacija atnaujinta AB ,,Prienų šilumos tinklai“ 2015-11-16 pateikus atnaujintus duomenis apie lapkričio mėn. šilumos kainas).

2 pav. matyti, kad 2015 m. lapkričio mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Klaipėdos, daugiausia – Panevėžio gyventojai. Per metus Klaipėdoje šilumos kaina mažėjo 30 proc., Vilniuje – 25,8 proc., Kaune – 20,6 proc., Panevėžyje – 8,4 proc., Šiauliuose – 8,1 proc.

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM


3 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (rudai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

2015 m. lapkričio mėn. mažiausia šilumos kaina yra Jonavoje, didžiausia – Prienų rajone.

3 pav. Šilumos kainos 2015 m. lapkričio mėn., ct/kWh su PVM*


(informacija atnaujinta AB ,,Prienų šilumos tinklai“ 2015-11-16 pateikus atnaujintus duomenis apie lapkričio mėn. šilumos kainas).

Skaičiuojant 2015 m. lapkričio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2015 m. rugsėjo mėn. kuro kainos. 2015 m. rugsėjį, palyginus su 2014 m. rugsėju, gamtinės dujos pigo 19,7 proc. Palyginus 2015 m. rugsėjį su 2015 m. rugpjūčiu, vidutinė gamtinių dujų kaina mažėjo 0,5 proc. Biokuras 2015 m. rugsėjo mėn., palyginus su 2015 m. rugpjūčio mėn., brango 28,2 proc., o per metus (2015 m. rugsėjis/2014 m. rugsėjis) pigo 16,3 proc.

4 pav. Šilumos tiekėjų perkamas kuras, Eur/tne


Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

5 pav. matyti, kad nuo 2010 metų gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2014 m., palyginti su 2010 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 17,2 procentinio punkto, nuo 73,9 proc. iki 56,7 proc., biokuro dalis augo 19,5 procentinio punkto – nuo 19,4 proc. iki 38,9 proc.

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2010–2015 metais


* Patogiai grafikų peržiūrai rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox ir Chrome naršykles.