Įeiti
Publikuota: 2015.10.13. Atnaujinta:

Komisija pateikia spalio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką


Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina spalio mėnesį yra 5,04 ct/kWh be PVM, palyginus su rugsėju, kaina mažėja 1,8 proc.

Dėl pigiau įsigyto kuro daugiausiai šiluma pigo Jonavoje – 17,2 proc. (0,95 ct/kWh), Telšiuose šilumos kaina mažėjo 9,9 proc. (0,75 ct/kWh), Palangoje – 9,5 proc. (0,83 ct/kWh).

Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina mažėjo 18,4 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2010–2015 metais


 

2 pav. matyti, kad 2015 m. spalio mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Klaipėdos, daugiausia – Panevėžio gyventojai. Per metus Klaipėdoje šilumos kaina mažėjo 39,2 proc., Kaune – 22,8 proc., Vilniuje – 22,5 proc., Šiauliuose – 6,9 proc. Panevėžyje per metus šilumos kaina didėjo 4,9 proc.

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM

 

3 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (rudai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

2015 m. spalio mėn. mažiausia šilumos kaina yra Klaipėdoje, didžiausia – Šalčininkų rajone.

3 pav. Šilumos kainos 2015 m. spalio mėn., ct/kWh su PVM (atnaujinta )

silumos-kainos-grafikas-lt-2.png 

Skaičiuojant 2015 m. spalio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2015 m. rugpjūčio mėn. kuro kainos. 2015 m. rugpjūtį, palyginus su 2014 m. rugpjūčiu, gamtinės dujos pigo 16,1 proc. Palyginus 2015 m. rugpjūtį su 2015 m. liepa, vidutinė gamtinių dujų kaina mažėjo 7 proc. Biokuras 2015 m. rugpjūčio mėn., palyginus su 2015 m. liepos mėn., pigo 0,1 proc., per metus (2015 m. rugpjūtis / 2014 m. rugpjūtis) – 32,7 proc.

4 pav. Šilumos tiekėjų perkamas kuras, Eur/tne

 

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

5 pav. matyti, kad nuo 2010 metų gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2014 m., palyginti su 2010 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 17,2 procentinio punkto, nuo 73,9 proc. iki 56,7 proc., o biokuro dalis augo 19,5 procentinio punkto, nuo 19,4 proc. iki 38,9 proc.

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2010–2015 metais

 

* Patogiai grafikų peržiūrai rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox ir Chrome naršykles.