Įeiti
Publikuota: 2015.09.11. Atnaujinta: 2015.09.17

Komisija pateikia rugsėjo mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką


Rugsėjo mėn., palyginus su rugpjūčiu, fiksuojamas 0,20 proc. šilumos kainos pokytis. Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina rugsėjį yra 5,13 ct/kWh (be PVM) (atnaujinta 2015-09-17).
Dėl pigiau įsigyto kuro daugiausiai šiluma pigo Druskininkuose – 14,2 proc. (0,98 ct/kWh), Radviliškyje šilumos kaina mažėjo 10,3 proc. (0,58 ct/kWh), Švenčionyse – 8,6 proc.  (0,54 ct/kWh).
Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina mažėjo 9,3 proc. (atnaujinta 2015-09-17)

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2010–2015 metais
(atnaujinta 2015-09-17)

1_pav_naujas.png

 

2 pav. matyti, kad 2015 m. rugsėjo mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Klaipėdos, daugiausia – Panevėžio gyventojai. Per metus Klaipėdoje šilumos kaina mažėjo 26 proc., Vilniuje – 11 proc., Šiauliuose – 9 proc., Kaune – 4 proc., Panevėžyje kaina didėjo 6 proc.

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM


 

3 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (rudai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

2015 m. rugsėjo mėn. mažiausia šilumos kaina yra Klaipėdoje, didžiausia – Sargėnuose, Kauno rajone. (atnaujinta 2015-09-17)

3 pav. Šilumos kainos 2015 m. rugsėjo mėn., ct/kWh su PVM
(atnaujinta 2015-09-17)

3_pav_naujas.png
 

Skaičiuojant 2015 m. rugsėjo mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2015 m. liepos mėn. kuro kainos. 2015 m. liepą, palyginus su 2014 m. liepa, gamtinės dujos pigo 9,3 proc. Palyginus 2015 m. liepą su 2015 m. birželiu, vidutinė gamtinių dujų kaina mažėjo 0,5 proc. Biokuras 2015 m. liepos mėn., palyginus su 2015 m. birželio mėn., pigo 3,2 proc., o per metus (2015 m. liepa / 2014 m. liepa) kaina mažėjo 35 proc.

4 pav. Šilumos tiekėjų perkamas kuras, Eur/tne


 

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

5 pav. matyti, kad nuo 2010 m. gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2014 m., palyginti su 2010 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 17,2 procentinio punkto, nuo 73,9 proc. iki 56,7 proc., o biokuro dalis augo 19,5 procentinio punkto, nuo 19,4 proc. iki 38,9 proc.

2014 m., augant biokuro daliai šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje bei mažėjant gamtinių dujų kainai, stebimas šilumos kainos mažėjimas.

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2010–2015 metais

 

* Patogiai grafikų peržiūrai rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox ir Chrome naršykles.