Įeiti
Publikuota: 2015.08.11. Atnaujinta:

Komisija pateikia rugpjūčio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką


Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina rugpjūčio mėnesį yra 5,14 ct/kWh be PVM, palyginus su liepa, kaina mažėja 6,2 proc.

Dėl pigiau įsigyto kuro daugiausiai šiluma pigo Vilniuje – 20 proc. (1,31 ct/kWh), Elektrėnuose šilumos kaina mažėjo 5 proc. (0,24 ct/kWh), tam įtakos turėjo pigiau įsigyta šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų.

Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina mažėjo 12,4 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2010–2015 metais

siluma_1_pav.png

2 pav. matyti, kad 2015 m. rugpjūčio mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Klaipėdos, daugiausia – Panevėžio gyventojai. Per metus Klaipėdoje šilumos kaina mažėjo 28 proc., Vilniuje – 24 proc., Šiauliuose – 9 proc., Kaune šilumos kaina augo 4 proc., Panevėžyje – 2 proc.

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM

siluma_2_pav.png

3 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (rudai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

2015 m. rugpjūčio mėn. mažiausia šilumos kaina yra Klaipėdoje, didžiausia – Prienuose.

3 pav. Šilumos kainos 2015 m. rugpjūčio mėn., ct/kWh su PVM

siluma_3_pav.png

Skaičiuojant 2015 m. rugpjūčio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2015 m. birželio mėn. kuro kainos. 2014 m. birželį, palyginus su 2015 m. birželiu, gamtinės dujos pigo 8 proc. Palyginus 2015 m. birželį su 2015 m. geguže, vidutinė gamtinių dujų kaina didėjo 1 proc. Biokuras 2015 m. birželio mėn., palyginus su 2015 m. gegužės mėn., pigo 3 proc., per metus (2014 m. birželis / 2015 m. birželis) – 33 proc.

4 pav. Šilumos tiekėjų perkamas kuras, Lt/tne

siluma_4_pav.png

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

5 pav. matyti, kad nuo 2010 metų gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo ir nuo 2010 iki 2013 m. sumažėjo 13,4 proc. (nuo 74,2 iki 60,8 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu šilumos gamybai naudojamo biokuro dalis augo 13 proc. (nuo 18,2 proc. 2010 m. iki 31,2 proc. 2013 m.).

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2010–2015 metais

siluma_5_pav.png

* Patogiai grafikų peržiūrai rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox ir Chrome naršykles.