Įeiti
Publikuota: 2015.07.17. Atnaujinta:

Komisijos atstovai dalyvaus Dvynių projekte Gruzijoje


dvyniu_projektas.pngLiepos 17 d. Europos Sąjungos (ES) delegacija Gruzijoje pranešė, kad ES Dvynių programos projektą „Gruzijos Nacionalinės energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisijos (GNERC) norminių išlaidų audito ir rinkos stebėsenos gebėjimų stiprinimas" laimėjo Austrijos ir Lietuvos konsorciumas, sudarytas iš nacionalinių energetikos reguliuotojų.

Projekto tikslas – sustiprinti Gruzijos institucinę bazę, siekiant įgyvendinti Gruzijos energetikos rinkos reguliavimą pagal ES acquis. Projekto veiklomis siekiama sustiprinti GNERC, kaip nepriklausomo reguliuotojo, gebėjimus atlikti sąnaudų auditus ir vykdyti rinkos priežiūrą elektros sektoriuje.

Pagal projekto veiklas Gruzijai bus teikiama parama rengiant metodologiją, skirtą sąnaudų auditų vykdymo planavimui, bei rengiant pačias sąnaudų auditų atlikimo taisykles, Gruzijos ekspertai bus supažindinti su teoriniais ir praktiniais sąnaudų auditų atlikimo aspektais.  Taip pat Gruzijai bus suteikta parama rengiant taisykles, skirtas rinkos priežiūrai vykdyti elektros energetikos sektoriuje tiek didmeninės, tiek mažmeninės rinkos segmentuose, Gruzijos ekspertai bus supažindinti su teoriniais ir praktiniais rinkos priežiūros aspektais.

Austrijos ir Lietuvos konsorciumas gegužę pateikė pasiūlymą dalyvauti atrankoje vykdyti ES Dvynių projektą „Gruzijos Nacionalinės energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisijos (GNERC) norminių išlaidų audito ir rinkos stebėsenos gebėjimų stiprinimas", ir šių šalių ekspertai liepą Gruzijoje dalyvavo projekto atrankos komisijos posėdyje. Be Lietuvos ir Austrijos institucijų, atsakingų už energetikos sektoriaus reguliavimą, atstovų konsorciume taip pat dalyvauja ir Vokietijos nacionalinio energetikos reguliuotojo atstovas. Projekto veiklos turėtų prasidėti 2015 m. pabaigoje – 2016 m. pradžioje ir trukti dvejus metus.

Dvynių projektais (angl. Twinning) siekiama keistis ES valstybių narių reformų patirtimi su šalimis naudos gavėjomis ir taip jų valdymo sistemas priartinti prie ES standartų.